Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Project number: 2017-1-ES01-KA202-037989

Πρόγραμμα καθοδήγησης

για τον τουριστικό τομέα

Θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ποιότητα των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου μέσω μιας σειράς εργαλείων και πόρων κατάρτισης

Στόχοι του προγράμματος

Innovación

Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού.

Aprendizaje

Διευκόλυνση της μάθησης βάσει της εργασίας και της σχέσης μεταξύ των επαγγελματιών.

Recursos humanos

Αυξήστε τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και διευκολύνετε την επαγγελματική ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα

Facebook
Socios