Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Project number: 2017-1-ES01-KA202-037989

Program mentorski

dla sektora turystyki

Chcemy poprawić konkurencyjność przedsiębiorstw i jakość umiejętności specjalistów w sektorze poprzez szereg narzędzi i zasobów szkoleniowych

Cele programu

Innovación

Promowanie innowacji i przedsiębiorczości w sektorze turystycznym.

Aprendizaje

Ułatwienie uczenia się w miejscu pracy i relacji między specjalistami.

Recursos humanos

Zwiększyć umiejętności w zakresie zasobów ludzkich i ułatwić ich rozwój zawodowy, zdolność do zatrudnienia i mobilność

Facebook
Socios